Privacyverklaring

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken
ChinBalans verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
ChinBalans verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben
ChinBalans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van informatie die vooraf besproken is


Hoe lang we gegevens bewaren
ChinBalans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die gehanteerd wordt is 3 jaar, na uw laatste bezoek.


Delen met anderen
ChinBalans deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ChinBalans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar miranda@chinbalans.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging
ChinBalans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via miranda@chinbalans.nl


Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met ChinBalans kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer:                                                   Anthurium 36.
Postcode en plaats:                                                          2678 PP De Lier
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:                     69855633  
Telefoonnummer:                                                             06-42144802
E-mailadres:                                                                    miranda@chinbalans.nl